ค่าบริการ (Packages)

     เรามีบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลากหลายแบบ ดังนี้ บริการดูแลเฉพาะช่วงกลางวัน (9:00 -18:00 น.), บริการดูแลรายวัน (24 ชั่วโมง)/บริการดูแลช่วงเทศกาลวันหยุด และบริการดูแลรายเดือน 

1) ค่าบริการดูแลเฉพาะช่วงกลางวัน (9:00 - 18:00 น.)

   สำหรับคนไทย​

 • 500 บาท/ครั้ง (ผู้รับบริการเดินเองได้)

 • 700 บาท/ครั้ง (ผู้รับบริการติดเตียง)

   สำหรับชาวต่างชาติ

 • 700บาท/ครั้ง (ผู้รับบริการเดินเองได้)

 • 800 บาท/ครั้ง (ผู้รับบริการติดเตียง)

หมายเหตุ: ฝึกกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เริ่มต้น 100 บาท/วัน

2) ค่าบริการรายวัน (24 ชั่วโมง) และรับดูแลผู้สูงอายุช่วงเทศกาล วันหยุด "เที่ยวอย่างสบายใจ ไว้วางใจเราดูแลคนที่คุณรัก"

​   สำหรับคนไทย

 • 800 บาท/วัน (ผู้รับบริการเดินเองได้)

 • 900 บาท/วัน (ผู้รับบริการพอช่วยเหลือตัวเองได้)

 • 1,000 บาท/วัน (ผู้รับบริการติดเตียง)

   สำหรับชาวต่างชาติ

 • 1,200 บาท/วัน (ผู้รับบริการเดินเองได้)

 • 1,300 บาท/วัน (ผู้รับบริการพอช่วยเหลือตัวเองได้)

 • 1,500 บาท/วัน (ผู้รับบริการติดเตียง)

3) ค่าบริการรายเดืน

   สำหรับคนไทย​

 • 21,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการเดินได้ ทำกิจวัตรประจำวันเองได้)

 • 23,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการพอเดินได้ ต้องช่วยเหลือบางครั้ง)

 • 25,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการติดเตียง)

   สำหรับชาวต่างชาติ

 • 34,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการเดินได้ ทำกิจวัตรประจำวันเองได้)

 • 37,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการพอเดินได้ ต้องช่วยเหลือบางครั้ง)

 • 40,000 บาท/เดือน (ผู้รับบริการติดเตียง)

   หมายเหตุ: 1) ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 3,000 บาท/เดือน

                   2) ฝึกกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เริ่มต้น 100 บาท/วัน

หมายเหตุ: 

บริการต่อไปนี้รวมอยู่ในค่าบริการายเดือนและรายวัน​

 • บริการห้องพักเป็นสัดส่วน พร้อมเตียง ตู้ข้างเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า 

 • บริการห้องพักมีระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง

 • มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสถานที่ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

 • บริการซักรีดเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว

 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารเฉพาะโรค อาหารสำเร็จรูปสำหรับให้ทางสายยาง อาหารปั่นสำหรับให้ทางสายยา และอาหารว่าง 1 มื้อ

 • บริการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ การดูแลพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ฯลฯ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าตามแผนการรักษาของแพทย์

 • บริการดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การเช็ดตัว การทานอาหาร ช่วยพยุงเดิน ฯลฯ

 • บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้กิจกรรมบำบัด

 • กิจกรรมบริหารร่างกายทุกวัน หลังอาหารเช้าและเย็น

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การออกกำลังกายตอนเช้า กิจกรรมทางศาสนา

 • บริการรถไปรับในการเข้ารับบริการครั้งแรก​​

บริการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการายเดือนและรายวัน

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์การฉีดยาเบาหวาน ฯลฯ

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แพมเพิส สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ทิชชู ฯลฯ

 • ค่าบริการพาไปพบแพทย์ตามนัดในโรงพยาบาล

 • บริการกายภาพบำบัดส่วนบุคคล 3,000 บาท/เดือน

 • การใช้เครื่องมือทางการแพทย์พิเศษและหัตถการทางการพยาบาลพิเศษ

 • ค่านวดแผนไทย โดยแพทย์แผนไทย

 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนการเข้ารับบริการ

Seniors Socializing